Voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Deze kunt u schriftelijk bij Ko-Kalf opvragen.