Stichting een rivier vol van vrede

Ko-Kalf ondersteunt deze stichting door 10% van de opbrengst van de Ko-Kalf kroketten jaarlijks aan deze stichting te schenken.

Doel van de stichting:
De specifieke doelstelling van de stichting is als volgt:
1. Ontwikkeling, ondersteuning en stimulering van de land- en tuinbouw, bosbouw, en veeteelt in Oost-Europese en andere (ontwikkelings)landen door het "om niet" ter beschikking stellen van landbouwgronden en overige onroerende zaken.
2. Het ondersteunen van algemeen nut beogende, ideële instellingen of doelen in binnen- en/of buitenland.
3. Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande doelstellingen verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Plannen en projecten:
1. Financiële bijdrage aan Stichting De Klokkenberg in Nunspeet. Dit is een stichting voor bewoners met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.
2. Financiële bijdrage aan Stichting Synagoge te Elburg. Dit is een museum over de geschiedenis van het joodse leven in de provincie.
3. Financiële bijdrage aan de Stichting Protestants Christelijk Hospice Nunspeet. Deze stichting is een bijna thuis-huis waar door professionele hulpverleners, familie en vrijwilligers zorg geboden wordt aan zieke mensen in de laatste levensfase, wanneer genezing onmogelijk en het sterven onafwendbaar is.
4. Jaarlijkse financiële bijdrage aan de Stichting Evangelisch Begeleidings Centrum te 't Harde. Een stichting die zorgt voor opvang en begeleiding van mensen met psycho-sociale problemen.
5. Samenwerking met Stichting Gethsemane Garden Christian Centre Mbita te Kenya. Dit is een centrum waar wezen worden opgevangen waarvoor verder geen mogelijkheden zijn voor opvang. Het gaat om levensonderhoud en studiekosten.

Verslag en uitgeoefende activiteiten
Dit verslag volgt zo spoedig mogelijk.

De gegevens van deze stichting zijn:
Stichting een rivier vol van vrede
Jufferenstraat 29
8081 CP  ELBURG
Tel.: 0525-68 88 99
Fax: 0525-68 88 90
mail: info@ko-kalf.nl

RSIN/Fiscaal nummer ANBI 8188.76.463

Bankrekeningnummer: NL15 RABO 013 67 87 827

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: J. van Twillert
Secretaris: P.H. Kruijff
Penningmeester: A.M. Roecoert
Lid: R.J. Benink

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de stichting doen.