SOS Bio Boeren

Zoals u wellicht in de media hebt vernomen is er nogal wat aan de hand in de agrarische sektor. Per 1 januari 2018 heeft het Ministerie van Landbouw de fosfaatwet ingevoerd. Dit heeft desastreuze gevolgen voor heel veel hardwerkende boeren. Ook ons bedrijf dreigt te worden getroffen door deze nieuwe regelgeving.

Op onze boerderijen houden wij al 20 jaar biologische koeien. Dit doen wij op de meest dier- en milieuvriendelijke manier. Wij produceren niet teveel mest. Hebben die mest ook hard nodig om het land vruchtbaar te houden. Wij worden als biologische boer gestraft voor de overproductie van mest door gangbare boeren!
 
Omdat wij op 2 juli 2015 geen melkkoeien hadden, maar wel vleeskoeien, mogen wij nu maximaal 40 koeien melken. Wanneer wij niet meer melkkoeien mogen houden is het voor ons onmogelijk dit mooie bedrijf, opgebouwd in 20 jaar, voort te zetten. Ook komt er dan een einde aan het weidevogelbeheer en is onze natuur- en diervriendelijke manier van boeren voor niets geweest.
Natuurlijk zijn wij hierover in beroep gegaan, maar een definitieve uitslag laat nog altijd op zich wachten.

Wilt u ons helpen in de strijd tegen de fosfaat-wetgeving?
 
HELP DE BIO-BOEREN!

Zou u ons willen helpen en steun betuigen op de website www.sosbioboeren.com ?

Bij voorbaat hartelijk dank!
 
Terug...