Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / privacywet

Zoals u wellicht in de media hebt vernomen is per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) oftewel de privacywet van kracht. Deze wet schrijft voor dat organisaties en bedrijven, die in het bezit zijn van persoonsgegevens, aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.  Zo moet aangetoond worden waarvoor deze gegevens gebruikt worden en hoe het bedrijf met deze privacygevoelige informatie omgaat.

Om onze cliënten optimaal van dienst te kunnen zijn houden wij een register bij waarin naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres zijn opgenomen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze cliënten op de hoogte te stellen van onze retail-activiteiten en door ons georganiseerde evenementen. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig beheerd, zijn alleen toegankelijk voor administratief personeel van Ko-Kalf en worden onder geen beding aan derden verstrekt.

Zonder tegenbericht gaan wij er van uit dat u er geen bezwaar tegen heeft dat wij u op de hoogte houden van onze producten en acties. Mocht u er evenwel geen prijs op stellen dat wij uw persoonsgegevens registreren of wilt u inzage in de gegevens waarover wij  beschikken, dan verzoeken wij u dat aan ons kenbaar te maken via tel.nr. 0525-688899 of e-mail info@ko-kalf.nl. Indien u dat wenst zullen wij uw gegevens direct verwijderen danwel rectificeren.
Wanneer wij u middels een e-mail een nieuwsbrief sturen  kunt u, wanneer u geen belangstelling meer heeft, zich afmelden door beantwoording van de betreffende mail en de vermelding “afmelden” in de onderwerp regel.
Terug...