Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wat houdt voor ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in?

Met alles wat er de laatste tijd over wordt gezegd en geschreven denken wij dat wij wel heel bijzonder passen in de rubriek Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij alles wat wij doen op onze biologische rundvleesbedrijven zijn wij bezig om zorgvuldig om te gaan met moeder natuur, de grondstoffen, de afzet van de producten, waar het voer vandaan komt enz. Allereerst willen wij zo min mogelijk aan landvernieuwing doen. Gebleken is dat iedere keer als het land wordt omgezet veel kruidenrijke gewassen, planten en vegetatie verloren gaat. Natuurlijk komt daarvoor in de plaats een geweldig nieuw rijk gewas aan voedselwaarde. Echter is die maximale opbrengst wel nodig? Kunnen wij niet beter wat minder opbrengst hebben en meer kruidenrijkdom, structuur, vogels, vlinders, bijen en insecten? Wij vinden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in ieder geval passend bij onze biologische vleesveebedrijven. Geen gebruik van gifstoffen voor bestrijding van onkruid. Geen kunstmest voor maximale productie. Gewoon een gesloten bedrijf waar wij zoveel mogelijk ons eigen biologisch voer verbouwen, waar geen insleep plaatsvindt van dieren van derden en ook geen voer dat de halve wereld rond is gesleept.

Wat vinden wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Wij trachten het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in alle facetten tot uitdrukking te brengen. Zo gebruiken wij afrasteringpalen van inlands eiken van onze eigen mooie Veluwe. De energie wekken wij grotendeels op met zonnepanelen. De mest die wij krijgen van onze dieren is uitsluitend ruige stalmest. Behalve dat wij af en toe een hobbytuinder helpen met een karretje mest wordt het volledig op ons eigen land gebruikt. Het mooie daarvan is dat die ruige stalmest er bijna het hele jaar over doet om te verteren en zodoende het hele jaar voeding geeft aan de planten. Dat vinden wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De weidevogels, de insecten, de vlinders en moeder natuur gedijen geweldig bij deze manier van biologisch boeren. Uit onderzoek is gebleken dat op de biologische weilanden beduidend meer bijen, vlinders, weidevogels en insecten leven. Prachtig is het om te zien hoe jaarlijks steeds meer nesten kieviten, grutto’s, tureluren, veldleeuweriken en andere weidevogels zich nestelen in onze weilanden.

Hoe leveren wij een bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Ruim 50 ha weilanden hebben wij in beheer als weidevogel- of natuurgebied. De vogelrijkdom neemt dan ook hand over hand toe. Zelfs in onze nieuwe stal zitten de uilen te broeden. Wat is het mooi om zo Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen. Wat in onze beleving zeker valt onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de afzet van ons biologisch rundvlees en de biologische rundvleeskroketten - en bitterballen voor het grootste deel in onze eigen regio. Zo hebben wij inmiddels ca. 900 enthousiaste klanten die regelmatig onze biologische rundvleespakketten komen ophalen. Hoe korter de lijnen van vervoer, van productie, van grondstoffen, hoe meer duurzaam wij omgaan met de productiemiddelen, des te meer denken wij een bijdrage te hebben geleverd aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Wat wij verder nog doen

Wij zijn druk doende om de huisvesting in de winter op twee bedrijven bij elkaar en naast elkaar te houden. Dat scheelt veel vervoersbewegingen. Maar ook in de zomer als de dieren in de wei verblijven, hebben wij dusdanig grote kavels weidegrond waar de dieren de hele zomer in dezelfde omgeving als kudde kunnen blijven. Zo mogen wij doelbewust Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daar zijn wij blij mee. Dat geeft ons arbeidsvreugde. Dank ook aan alle medewerk(st)ers die enthousiast onze Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming runnen.